Blog

Semaiskolen – betydning for barnet og familien når man bliver anbragt

Et af Semaiskolen’s markante værdigrundlag er det gode samarbejde mellem Semaiskolen og forældre. For at den unge opnår optimeret læring er det, ud fra Semaiskolens erfaringer samt pædagogisk og psykologisk evidens vigtigt at skole- og forældresamarbejdet har en høj prioritet. Semaiskolen’s princip er, at dette skal være medvirkende til at skabe ro og balance hos den unge og dennes skolerelaterede mål.

Semaiskolen

For anbragte børn og unge gælder, at deres mulighed for at knytte sig til flere voksne omsorgspersoner er afhængig af de voksnes indbyrdes samarbejde. Et velfungerende samarbejde kan være med til at give barnet eller den unge ro og tryghed til at fungere i sit hverdagsliv på anbringelsesstedet. Det kan også være med til at skabe kontinuitet i forhold til deres relation til forældrene, når professionelle og forældre spiller sammen. Hvis der er et konfliktfylds forhold mellem forældre og professionelle på anbringelsesstedet kan de unge komme i en loyalitetskonflikt. Dette kan give den unge en følelse af, at de skal vælge mellem deres forældre og de voksne på anbringelsesstedet. Derfor er det også vigtigt for os på Semaiskolen, at vi har fokus på at organisere de praktiske muligheder for at forældrene kan tage del i deres børns liv på en konstruktiv og sund måde. Der hvor vi på Semaiskolen oftest ser den positive udvikling hos barnet eller den unge er der hvor Semaiskolen og familien arbejder sammen. Vi samarbejder med forældrene for at undersøge de måder forældrene kan tage del i omsorgen for deres børn, da dette er med til at udvikle de unge på en positiv måde.

Du kan læse mere omkring forældresamarbejde i socialstyrelsens håndbog om forældresamarbejde her.

Eller du kan besøge socialstyrelsens hjemmeside: http://socialstyrelsen.dk/